• Mehmet Mustafa AÇIKALIN

    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yönetim Kurul Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TBMM XXII. Dönem İstanbul, XXIII. Dönem Sivas Milletvekilliği, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyon Başkanlığı, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir.Evli ve dört çocuk babasıdır.