Enerji Sektörü

Türkiye enerji sektörü sürekli gelişmekte olup, aynı zamanda hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir ve içinde bulunulan yüzyılın en nitelikli işgüçlerinden birini barındıran tek başına bir sanayi sektörü olmaktan çıkmış, artık diğer tüm sektörlerin gelişmesine katkıda bulunan ve verimlilik artışını sağlayan bir sektöre dönüşmüştür..

 

Kiler Enerji Grubu

Kiler Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler; Doğu Aras’ın bağlı ortaklıkları olan Aras EDAŞ ve Aras EPSAŞ’tır. Bunun dışında Kiler Holding’in doğrudan pay sahibi olduğu ancak faaliyetleri başlamamış olan enerji toptan satış lisans sahibi olan KLR Elektrik ve enerji üretim lisansı sahibi olan Nuve Elektrik firmaları da Kiler Enerji Grubu’nda yer alan diğer şirketlerdir.

 

Kiler Enerji Grubunun Faaliyet Alanları

Şirket’in, enerji alanındaki faaliyetleri, Kiler Enerji Grubu vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

Şirket, sermayesinde doğrudan %40 pay sahibi olduğu halka açık şirket olan Doğu Aras’ın %100 bağlı ortaklıkları olan Aras EDAŞ ve Aras EPSAŞ ile, sırasıyla, elektrik dağıtım ve elektrik perakende satış faaliyetlerini yerine getirmektedir. Aras EDAŞ’ın faaliyetleri, EPDK mevzuatına bağlı olarak sadece Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan yedi ilin olduğu bölge ile sınırlı olmakla beraber, yine aynı mevzuat gereği bu bölgede faaliyet gösteren tek elektrik dağıtım şirketi konumundadır. Aras EPSAŞ, Türkiye genelindeki serbest müşterilere elektrik satışı gerçekleştirebilmektedir.

Şirket’in bağlı ortaklıkları arasında yer alan KLR Elektrik ve Nuve Elektrik sırasıyla toptan satış lisansı ve üretim lisansı sahibi olan enerji sektöründeki yatırımlarıdır.

KLR Elektrik, toptan satış lisansı kapsamında enerji sektöründeki yatırımlarıdır. KLR Elektrik’in, ana faaliyet konusu elektrik enerjisinin doğrudan tüketicilere perakende ve toptan satışıdır.

Nuve Elektrik’in ana faaliyet konusu elektrik üretimidir. Bitlis’te hidroelektrik enerji santrali kurulumu için Şirket yönetiminin satış dahil tüm alternatif planlar üzerinde değerlendirmeleri devam etmektedir.

Global Anadolu Enerji, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu bölgesinde ve GES projeleri geliştirmek üzere kurulmuş olup, 2022 ikinci yarısında enerji sektöründe faaliyetini hızlandıracaktır.